Дейности

Здравейте!

По-долу, можете да откриете информация за дарените от всички вас средства, реализирани в периода 2018 г. – 2022 г. от продажбата на шестте романа - „Гобленът на живота“, „Единствен“, „Съдба на дете“, „Бездетен“, „Звукът на самотата“ и "Бранимира и вишневото дърво".

1. Дарение от романите „Гобленът на живота“ и „Единствен“
5000 лв. – Елена и Димитър Дерменджиеви от с. Крумово, община Пловдив. Дарението е за инвитро процедура.

2. Дарения от романа „Съдба на дете“
6500 лв. – Дом за деца лишени от семейна грижа „Катя Ванчева“, с. Широка лъка. Дарението е за образователните нужди на възпитаниците в дома.

Извън основната кампания, над 100 екземпляра са продадени в различни благотворителни базари, в подкрепа на деца с тежки заболявания.

500 лв. – Център за работа с деца на улицата в с. Широка лъка, общ. Смолян. Дарението е за организирането на Празника на детето – 1 юни 2022 г.

500 лв. – в подкрепа на бебе Марти /Мартина Емилова Младенова/. Дарението е за спешна трансплантация на черен дроб.

500 лв. – Център за работа с деца на улицата в с. Широка лъка, общ. Смолян. Дарението е за организиране на Коледните празници през 2022 г.

850 лв. – Център за работа с деца на улицата в с. Широка лъка, общ. Смолян. Дарението е за организирането на Празника на детето – 1 юни 2023 г.

400 лв. – Център за работа с деца на улицата в с. Широка лъка, общ. Смолян. Дарението е за организиране на празник на децата.

600 лв. – Център за работа с деца на улицата в с. Широка лъка, общ. Смолян. Дарението е за организиране на Коледните празници през 2023 г.

3. Дарения от романа „Бездетен“
5000 лв. – Камелия и Ивайло Диневи от гр. София. Дарението е за инвитро процедура.
1400 лв. – Янислава и Борислав Атанасови от гр. София. Дарението е за инвитро процедура.
2000 лв. – Елеонора Золина от гр. Видин. Дарението е за инвитро процедура.
3100 лв. – Елена и Любомир Христозови от гр. Бургас. Дарението е за инвитро процедура.
4730 лв. – Снежана Стойчева и Иво Йолов от гр. София. Дарението е за инвитро процедура.
2000 лв. – Божанка Димитрова от гр. Белослав. Дарението е за инвитро процедура.
9271,33 лв. – Мария Иванова и Станислав Симеонов от гр. Плевен. Дарението е за инвитро процедура.

4. Дарения от романа „Звукът на самотата“
2540 лв. – Таня Стоянова от гр. Търговище. Дарението е за съпътстващи изследвания по време на бременността и всички такси и избор на екип за раждането.
2660 лв. – Росица и Милен Иванови от гр. Варна. Дарението е за инвитро процедура.

Извън основната кампания, 264 лв. от продажбата на книгата бяха дарени в „Благотворителен базар „Купи/продай в полза на Никол“ - дете със спешна нужда от животоспасяваща операция на мозъка.

Извън основната кампания, 185 лв. от продажбата на книгата бяха дарени в „Благотворителен базар за бебе Александър – Робърт“ - дете със спешна нужда от животоспасяваща чернодробна трансплантация.

Извън основната кампания, 68 лв. от продажбата на книгата бяха дарени в „Благотворителен базар – Ангели за Гого“ - дете на 2 години с диагноза Микроцефалия и Епилепсия. 25 екземпляра на стойност 200 лв. бяха дарени за да бъдат реализирани на благотворителния базар в полза на Гого в гр. София.

Извън основната кампания, 48 лв. от продажбата на книгата бяха дарени в Благотворителен базар „Да спасим Теодор от остеосаркома“.

Извън основната кампания, 22 лв. от продажбата на книгата бяха дарени в „Благотворителен базар – Заедно за Ици“ - дете с диагноза Тумор на мозъка.

Извън основната кампания, 30 бр. от книгата на стойност 240 лв., са дарени за Благотворителен базар „Заедно да спасим Нели“ – гр. Каварна.
95 броя от книгата, на стойност 760 лв. са дарени за физическите базари на Фондация „Искам бебе“.

5. Дарение от романа „Бранимира и вишневото дърво“
8515 лв. – Мария Борисова и Николай Барзилов от гр. София. Дарението е за инвитро процедура.

6. Дарения от книгата „Две съдби с вишнев цвят“
4052,52 лв. – Силвия Иванова от гр. София. Дарението е за инвитро процедура.
4000 лв. – Александър и Кристина Джуванови от гр. Асеновград. Дарението е за инвитро процедура.

7. Дарение от романа „Хоризонт на безсмъртие“
6000 лв. – Веселина и Иван Сотировски от гр. Варна. Дарението е за инвитро процедура.

Всички документи – договори и платежни нареждания, са публикувани във Фейсбук страниците на книгите. При нужда, моля информирайте се!

Ивайло Митев