Новини
“Умиращата карта на България”

“Умиращата карта на България”

Тази снимка беше публикувана и коментирана през 2015 година. Кръстиха я “Умиращата карта на България”. Актуализирана към днешна дата, тя би изглеждала не така “оптимистична”, колкото и грозно и иронично да звучат тези думи, а черните хиксове или кръстове - наречете ги както ви е удобно, днес бележат по още по-мрачен начин нашето Отечество.

Всяка година изчезват по няколко населени места от картата на България. Заличените села са стотици, а в следващите 10 години ще станем свидетели на първия обезлюден малък Български град.

Ето защо:

По данни от 2001 г. насам, в Европейския съюз, България има най-неблагоприятни стойности на коефициента на естествен прираст. Това ни нарежда на последно място.

По предвиждания на Евростат за периода 2010-2060 г. населението на България ще намалее с близо 27%, а делът на населението над 65 г. ще достигне до над 32.6% , докато този на децата до 15 г. ще се свие до 13%.

По прогнози на Световна банка към 2050 г., България ще има най-бързо свиващото се население в работоспособна възраст в света. Най-тревожното е, че се очаква населението на възраст между 15 и 24 години да намалее с 41%, което ще окаже директно влияние върху характеристиките и структурата на образователния сектор и пазара на труда, респективно върху цялата икономика.

В България, детската смъртност е два пъти по-висока, отколкото в ЕС. Нивото на бедност сред децата е едно от най-високите за ЕС.

47% от 15-годишните младежи са функционално неграмотни, 46.5% са с постижения под критичния праг в областта на науката, а 44.4% са с недостатъчно ниво на умения по математика като изоставането спрямо ЕС е повече от двойно във всички области на изследването PISA 2018.

Делът на преждевременно напусналите образование и обучение достига 13,9% през 2019, при 10.6% средно за ЕС, поради липса на механизъм за проследяване на миграцията на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст извън страната.

Участието в учене през целия живот обхваща 2% от хората на възраст 25-64 г. през 2019 г. при средно 11.3% за ЕС.

Предвид тези данни, предвид катастрофалната външна миграция, при някои по линията баба и дядо - майка и баща - внуци, предвид стотиците хиляди жени и мъже с репродуктивни заболявания, от които едва ли и 20% ще се реализират като биологични родители, предвид хилядите жени и деца - жертви на насилие, България ще достигне катастрофални демографски стойности още преди 2050 г. През следващите 10 години, населението на България ще се свие с още най-малко 1 милион души! След това ще продължим да пропадаме, но с пъти по-висока скорост, което падане ще се превърне в необратим процес.

Ако не променим бъдещето за нашия Български етнос в спешен порядък, през 2115 г. тази, вече напълно задраскана карта, ще бележи границите на първата държава в Европейския съюз, превърнала се в опустяла територия...

Ако продължаваме да шепнем проблемите си, тези след нас дори да изкрещят, няма да има кой да чуе!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *