Когато настъпи моментът, създадох движение, но не правна организация, а морална и свободна, такава, на принципа на богомилското движение – без структура и йерархия, без политически, икономически или религиозни зависимости и без възможности да бъдат създавани кумири и идоли, на които да се приписват заслугите
и усилията на хиляди… Движение, в което всички са равни… Работим на принципа на тайните общества и с едно единствено изключение, не си партнираме с никое подобно. Тук никой не получава награди и никой не раздава награди…

Защото, стига да бъде убеден в правотата и прозрачността на една чиста и свята идея, народът няма нужда да отглежда лидери, които да го водят според своите лични възгледи или чужди виждания и влияния, хората нямат нужда да се молят като грешници в църквите, в очакване на Провидението! Народът има нужда от действие, от подтик, от искра! Тогава този народ може да се превърне в самодостатъчен перфектен механизъм за духовен и културен просперитет! И никой не може да пречупи волята му! Защото това ще бъде единната воля на милиони!

Дадох името „Бездетен“ на движението и за броени месеци хората разбраха каква е целта – Да се роди още едно Българско дете!

Бранимира